Eline Janssens over Caravane d’Utrecht

 

Het idee voor een caravane begon allemaal met een inzending genaamd ‘alles beweegt’ van Eline Janssens, beeldend kunstenaar uit Utrecht. Inwoners van Utrecht kennen haar waarschijnlijk van de Berenparade in de Berenkuil, de tegels in de tunnels van Archimedeslaan bij het Rietveldhuis en het kunstwerk voor de burgemeester van Utrecht in Leidsche Rijn. Haar werk is voor de openbare ruimte gemaakt en omdat Eline Janssens het prettig vindt dat er veel mensen van het werk kunnen genieten organiseert zij vaak kunstlessen, workshops en lezingen.

Haar idee waarbij een caravane ten tijde van De Tour door de straten van Utrecht zou gaan bewegen, werd door de Tour–organisatie gekozen om te verwezenlijken op 3 juli 2015. De inspiratie voor haar idee haalde Eline Janssens uit de kunstwerken van Tingueley die in de jaren zestig grote kunstwerken maakte waarbij een handeling werd omgezet in beweging. “De kunstwerken bestaan o.a. uit veel draaiende wielen die bewegen zonder echt vooruitgang te veroorzaken. Ze verbeelden de beweging, zijn redelijk nutteloos en zijn vooral bedoeld om naar te kijken. De werken blijven fascinerend, geestig en kinderen vinden ze helemaal fantastisch. Alles ratelt, knartst en beweegt; een fantastische ingang voor een Parade/ Caravaan. Eline: “Het is al jaren voor mij een interessant onderwerp. De mens die altijd hoger, sneller, groter en indrukwekkender wil zijn. We willen vliegen, racen, de lucht in en daar verzinnen wij van alles en nog wat voor. Kunstenaars als Tingueley en Panoramenko maken dit zichtbaar. Deze pogingen die soms succesvol zijn en soms niet. Ik vind de mens ijzersterk en ook hilarisch in zijn verbeelding om steeds sneller, hoger en groter te willen zijn. Het wiel, het fietswiel heeft hierin een heel grote rol gespeeld.

 

Op verzoek van De Tour-organisatie zijn 10 verschillende wijken in Utrecht bij de Caravane d”Utrecht betrokken. Om ervoor te zorgen dat deze verschillende wijken een samenhangend geheel vormen is er gekozen om het thema  ‘alles Beweegt’ uit te breiden met de verbeelding van levensloop van de mens en zijn/haar fiets.

 

Wat hoopt Eline Janssens uiteindelijk bereiken met de Caravane d”Utrecht? “Ik hoop uiteindelijk dat de toeschouwers een fantasievolle, rijdende en muziekmakende verbeelding van ‘De mens en het fietswiel’ voorbij zien komen die de hoop op jaarlijkse herhaling doet oplaaien. Eline werkt samen met het artistieke team van De Tour aan het brandend houden van het vuur dat bij de deelnemende wijken is gaai laaien. Iedere wijk maakt een compartiment/ onderdeel van de rijdende Caravane en verzetten veel werk in hun vrje tijd. Meedoen is de lol. Haar persoonlijke ambitie is “dat het niet alleen mij tot de verbeelding heeft gesproken, maar dat het zichtbaar anderen ook is gelukt. Al die compartimenten moeten er allemaal voor zorgen dat het eerste idee wordt omgezet naar een beeld”. Eline Janssens helpt de compartimenten bij het realiseren hiervan door hen te adviseren en haar kennis te delen over bijvoorbeeld materialen en het bouwen van constructies.

Caravane d’Utrecht is volgens Eline Janssens “een manier om met kunst in aanraking te komen, die ik wel vind passen in deze tijd. Je hebt musea en de grote kunsten, maar er is ook een weten over kunst door het zelf te doen door bijvoorbeeld mee te doen met deze caravane. Een caravane is volgens mij een geschikte manier om naast de reguliere wegen met kunst in aanraking te komen door het zelf te doen’’.

Wilt u zien hoe het idee van Eline Janssens uiteindelijk vorm heeft gekregen, kom dan op 3 juli naar de route van het Wilhelminapark tot het Vredenburg, kijken naar de Caravane d’Utrecht!

 

Onderschrift foto: Berenparade . Berkman en Janssens

Caravane d’Utrecht, Eline Janssens

Meer info over Eline Janssens : www.eline-janssens.nl