Amstelveens Porselein

Kunstwerk voor Amstelveen (2)

Kunstlessen bij kunstwerk Amstelveen

Ik maak een serie kunstlessen over ‘Transformatie in de kunst ‘. De kunstlessen horen bij het Kunstwerk voor Amstelveen. De kunstlessen zijn onderdeel van mijn missie om jonge mensen in aanraking te brengen met Kunst voor de openbare ruimte.

Als ingang heb ik de hoofdpersonen uit de Opera ‘Die Zauberflöte’ genomen. Beide hoofdpersonen moeten een reis ondernemen vol beroevingen. Door middel van de beproevingen en inspanningen wordt afscheid genomen van het oude leven en het nieuwe leven staat voor de deur. De Opera ‘Die Zauberflöte’ handelt over een ‘rites de passage’ een initiatie, een transformatie. De figuur Papageno staat voor ‘de zoekende reizende figuur die toevallige ontmoetingen niet uit de weg gaat. Tijdens zijn reis transformeert hij van een ‘onbenul’ naar moedig mens. Zijn attributen: Panfluit, kooi, klokkenspel, verenkleed, vogels.

Vogels: staan zowel met het aardse als het hemelse in contact. Vogels hebben zowel contact met het ‘het hogere’ als het lagere. Intermediair tussen het menselijke en het goddelijke.
Fluit: Instrument om het lagere met het hogere in contact te brengen. Lokmiddel.
Kostuum: Vermomming, tijdelijke kleding, tijdelijke verschijningsvorm. Verenkleed om af te leggen.
Vogelvangen: ideeën verzamelen. Iets bijzonders, iets vluchtigs proberen te behouden.

Kunstlessen

Ruimte creëren voor( jonge) mensen om hen te laten ontdekken wat een plezier je kunt beleven aan het beschouwen, het maken en het onderhouden van kunst; dat is de motivatie voor mij om bij (bijna) iedere kunstopdracht die ik krijg een serie kunstlessen te verzorgen.

Tijdens de kunstlessen maken de jongeren variaties op het beeld wat ik heb bedacht voor de openbare ruimte waarin zij wonen. Ik vertel over de totstandkoming van de inhoud van de opdracht en aan de hand van mijn schetsboeken leg ik uit welke beeldende keuzes vooraf zijn gegaan aan het definitieve ontwerp. De leerlingen volgen hetzelfde proces. Ze maken hun eigen variaties op het kunstwerk en er wordt veel tijd gemaakt om te reflecteren op datgene wat ze gemaakt hebben.

Reflecteren op de beelden is een belangrijk onderdeel van de lessen. Op deze manier leren de jongeren op welke wijze zij over hun eigen en andermans een beeld kunnen spreken, welke woorden zij kunnen gebruiken om hun indrukken aan anderen over te brengen.

De lessen sluit ik het liefst af met een tentoonstelling op een ‘belangrijke openbare ’ plek in de stad waar de kunstlessen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in het Stadhuis of het plaatselijke Museum. Op deze manier ben ik er zeker van dat veel mensen geïnformeerd raken over het (komende) kunstwerk. Dat is nodig om de betrokkenheid te vergroten en het plezier te verhogen.

 

Kunstwerk voor Amstelveen (1)

Op uitnodiging van dhr. Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, betrek ik een atelier in Amstelveen. Ik ga een voorstel schrijven voor een beeld of beeldenreeks voor de openbare ruimte van Amstelveen. De geschiedenis van het Amstel porselein en de buitenplaatsen van Amstelveen spreken tot mijn verbeelding.

 

 

Een bezoek aan het museum van Weesp (collectie Amstelporselein) heeft me veel opgeleverd. De conservator van het museum is tevens de conservator van de begraafplaats Zorgvliet en zeer goed op de hoogte van alle kunst in en rondom Amstelveen.

Het maken van collages of assemblages past het best bij mijn wijze van ontwerpen. Associërend en steeds verder verfijnend op zoek naar een definitieve uit
drukkingsvorm.

Aan het verzoek van het college van Amstelveen om mij te oriënteren op een vrije opdracht voor Amstelveen heb ik met veel plezier gehoor gegeven. Sinds het verzoek in oktober 2010 heb ik mij verdiept in de cultuurhistorische geschiedenis van Amstelveen en gezocht naar de actualiteit van overgeleverde verhalen, gebruiken en mythes.

Amstelveen is gul voor me geweest; twee rijke bronnen zijn mij aangereikt en tot mijn vreugde heb ik een originele connectie tussenbeide kunnen leggen.

Vanuit mijn gevoel voor traditie en kunsthistorie ben ik mij gaan verdiepen in twee onderwerpen die de Amstelveense ondernemingscultuur fraaie verhalen en kunst hebben opgeleverd en zelfs hebben nagelaten.

Onderwerp 1

Het Amstelporselein, wat in ‘Het Molentje’ is vervaardigd en waarvan in het Stadhuis een fraai exemplaar staat, én…

Onderwerp 2

De Vinckenbaan die bij buitenplaats ‘Veenlust’ tot onderzoek naar de natuur, fraaie tekeningen en gravures heeft geleid.

Vanuit mijn belangstelling voor beschilderd porselein met een ‘boodschap’ en met hulp van dhr. A. Jobse, conservator Gemeentemuseum Weesp ben ik op zoek gegaan naar Amstelporselein. Amstelporselein dat in keramiekfabriek het Molentje te Amstelveen, is beschilderd met afbeeldingen die verwijzen naar de ‘Kunst van het Vinckenvangen’. Naast de fraaie beschilderde bordjes die ik heb gevonden bleek er ook goede literatuur voorhanden te zijn. Een aardige verzamelaar uit Amsterdam heeft mij het een en ander toegestuurd.

Ik kan nu de presentatie aan het college gaan voorbereiden. Deze vindt plaats in september 2011.

Samenwerking met bestaande instellingen als ‘cultuurcentra, stadsdichter, scholen en musea’ ligt in de lijn van mijn bedoeling om een ‘groot draagvlak’ voor de beleving van de beeldenreeks/ kunstuiting te creëren. (zie verder kunstlessen en symposia)

 

Informatie kunstwerken

Blijf op de hoogte!

Ontvang alle nieuwe berichten op deze website per e-mail! Vul hier uw e-mail adres in: