Monthly Archives: March 2012

Een geluksbeeld voor Vianen

‘Amor en Fortuna’ Een geluksbeeld voor Vianen

Vianen krijgt zijn eigen beeld over verlangen en geluk.

Vianen was in de late Middeleeuwen een vrijstaat. Veel mensen met verlangen naar betere kansen en op zoek naar geluk trokken met succes richting Vrijstaat Vianen. Eenmaal gesetteld binnen de stadspoorten, trakteerden de gelukzoekers de inheemse bevolking op verhalen over exotische dieren, fortuinrijke steden en wonderlijke ontmoetingen. De verhalen zijn niet opgetekend maar in de kunst van de middeleeuwen duiken voor het eerst afbeelding op van olifanten met een kleine verblijfplaats of complete stad op hun rug. De afbeelding drukte het verlangen uit van de reizigers die in Vianen onderdak hadden gevonden. De olifant werd het symbool voor ‘onderweg zijn en een thuis vinden.’

Ook nu nog laten kunstenaars als Berkman en Janssens zich inspireren door de afbeelding van de reizende olifant. De gelukzoeker, de fortuinjager. In Vianen heeft hij wederom een thuis gevonden.

Met ingang van deze zomer is de afbeelding van de olifant, samen met andere exotische dieren als aapjes en pauwen te zien in de fietstunnel.

Definitief Ontwerp Tunnelwanden Stuartweg Vianen. Locatie: Stuartweg, Vianen

Materiaal: Schilderwerk en metalen beelden. Afmeting: 500m2.

Oplevering: zomer 2012.

De functie van de tunnel benadrukt het idee van geluk- zoeken op een heel natuurlijke wijze. Passanten van de tunnel gaan er immers vanuit dat het aan de andere kant van de tunnel beter is.

25 maart 2012. © Berkman en Janssens.

 

 

 

Subsidieaanvraag voor Cultuursite

De subsidieaanvraag voor een Cultuursite met de Provincie Utrecht in de hoofdrol is ingediend.

Henk Rooseboom is de initiatiefnemer. Hij heeft mij gevraagd om een bijdrage te leveren. Daar heb ik ‘ja’ op geantwoord. Mijn bijdrage gaat bestaan uit het aanleveren van:

Beschrijvingen van Kunst in de openbare ruimte van de Provincie Utrecht.

Duimen maar voor de toekenning!

 

Informatie kunstwerken

Blijf op de hoogte!

Ontvang alle nieuwe berichten op deze website per e-mail! Vul hier uw e-mail adres in: