Monthly Archives: April 2011

Onderweg naar Santiago de Compostella (3)

Vervolg Notities uit mijn schetsboek voor tentoonstelling Santiago de Compostella

Een pelgrimage als oefening in perspectiefwisseling. Een (gebouw als) labyrinth kan als middel om een geestelijke pelgrimage te ondergaan dienst doen. Een pelgrimage is een initiatie, een ‘Rites de passage’. Tijdens de tocht bevind men zich in een overgangsfase. Er wordt d.m.v. een beproeving /inspanning afscheid genomen van het oude leven en het nieuwe leven staat voor de deur. Er is ruimte voor toevallige ontmoetingen die beklijven maar ‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’, is ook van toepassing.

De wijze waarop de pelgimage wordt afgelegd is heel persoonlijk; Er zijn lineaire wegen te bewandelen en er zijn de dwaalwegen vol vreemde ontmoetingen en mogelijkheid van perspectiefwisseling, maar iedereen begint eraan als een mens en eindigt als pelgrim. De bedoeling is te transformeren van een mens naar : Een mens dat in staat is om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld en zichzelf te kijken.

Middeleeuwen + perspectief

In middeleeuwse tekeningen is nog geen centraal perspectief. Het oog mag dwalen. Van achtergrond naar voorgrond en weer terug. Bij het bekijken van een middeleeuwse voorstelling maak je een wandeling, je bevind je in een passage en wisselt constant van perspectief. Middeleeuws handschrift. Centraal perspectief ontbreekt waardoor het oog over de voorstelling kan dwalen

Cezanne + perspectief

In de schilderijen van Cezanne is ook het centraal perspectief afwezig. Voortdurende overgangen tussen voor en achtergrond, oppervlakte en diepte.

Alexander Calder + perspectief

Het spel met constante verschuiving in voor en achtergrond zie ik in de mobiles van Alexander Calder optreden. Een mobile heeft geen vaste verschijningsvorm. Het oog kan dwalen. De geest ook. De objecten die gezamenlijk de mobile vormen zijn met elkaar in evenwicht. Allemaal even gewichtig, allemaal voorgrond en achtergrond. Alles wat je aan een mobile ziet is ‘de tussentijd’. De passage, het doorgangsgebied.

Tentoonstelling ‘Hortus Conclusus’

Een kunstproject is een paradijselijke omgeving

Een samenwerking tussen Kwekerij Acanthus, stylist Iwona Tuge, grafisch ontwerpbureau Gurk en Eline Janssens.

De opening op 10 april was een groot succes. Als presentje kregen alle 100 bezoekers een citrusvrucht, verpakt in een zijdepapiertje voorzien van mooi oranje zeefdrukje.

 

Onderweg naar Santiago de Compostella (2)

Uitnodiging voor het maken van een kunstwerk voor de Tentoonstelling ‘Onderweg naar Santiago de Compostella’ in museum Catharijneconvent Utrecht oktober 2011

De tentoonstelling wordt opgezet als een pelgrimstocht. Ik ben op het moment bezig om te beschrijven wat er zo interessant is aan ‘dwaaltochten’ en welke kunstenaars mij daarin zijn voorgegaan. Van de surrealist Andre Breton tot de landschapskunstenaar Smithson. Het heeft allemaal te maken met mijn kijk op de pelgrimsroute naar Santiago. Ik denk dat deze het meest interessant is als je ‘het dwalen’ toelaat. Bewust dwalen is zoiets als perspectiefwisselingen inlassen.Dat is dus de andere kant van recht op het doel afgaan.

Is het mogelijkheid om met een beeld/een ruimtelijk object ‘perspectiefwisseling’ te laten zien ? Is perspectiefwisseling te verbeelden? Dat is de vraag die ik mijzelf voorleg.

Een bezoek aan de bibliotheek van het Nederlandse genootschap van St. Jacob te Utrecht heeft mij o.a.de volgende prachtige plaatjes van Pelgrims opgeleverd.

Ontwerp voor kunstwerk


Stichting Vrede van Utrecht en de kunst van het dineren

Voor de stichting Vrede van Utrecht heb ik een voorstel geschreven over de interessante rol die Diners en ‘Thee- en koffiebijeenkomsten’ ten tijde van de vredesonderhandelingen in 1713 hebben gespeeld bij het in stand houden van ‘De dialoog’. De stichting heeft mij gevraagd een offerte uit te brengen voor ‘Kunst op tafel in de geest van 1713.’ Een lezing over de kunstzinnige waarde van het tafelporselein is onderdeel van het aanbod. Het onderzoek naar de gebruiken en verhalen rondom thee- en koffieserviezen in de 18e eeuw heeft raakvlakken met het onderzoek naar het Amstelporselein (zie kunstwerk voor Amstelveen).

 

 

Informatie kunstwerken

Blijf op de hoogte!

Ontvang alle nieuwe berichten op deze website per e-mail! Vul hier uw e-mail adres in: