‘Santiago de Compostella’

Sint Maarten, de actualiteit van de daden van de patroonheilige van Utrecht

Kunstlessen rondom de afbeeldingen en betekenis van Sint Maarten. Uit de reeks: Heiligenbeelden, de moeite van het bekijken waard. In samenwerking met museum Catharijneconvent, Centraal Museum en Universiteit Leuven.

Sint Maarten Kunstlessen Eline Janssens Vlag utrecht1

Voorbereiding zeefdruk portretten

De mobiles die ik voor de tentoonstelling ‘De weg naar Santiago de Compostella’ maak  worden ‘bevolkt’ door portretten. Portretten van de vele mensen die een pelgrim waarschijnlijk op zijn route tegenkomt. De portretten worden gezeefdrukt. De voorbereiding is in volle gang.

Onderweg naar Santiago de Compostella (4)

Idee Mobiles voor tentoonstelling Santiago de Compostella goedgekeurd

Op 15 april heb ik mijn idee over de verbeelding van ‘de perspectiefwisseling’ die een mens kan maken tijdens zijn/haar pelgrimstocht aan de gastconservator van de tentoonstelling voorgelegd.

Mijn voorstel bestaat uit: Mobiles maken. De mobiles tonen in een constant veranderende samenstelling portretten/beelden van figuren die een pelgrim onderweg zou kunnen hebben gezien. De mobiles met hun portretten verbeelden de perspectiefwisseling die de pelgrim ondergaat ten aanzien van de mensen en beelden die hij/zij kent en meeneemt of achterlaat tijdens de reis.

Bij een mobiel verschuiven vóór- en achtergrond constant. Er is een constante wisseling van perspectief ten aanzien van de objecten die de mobile bevolken. Als kijker heb je geen vast punt waaraan je je kunt vastklampen. Je oog begint te dwalen. Wellicht volgt de geest.

Onderweg naar Santiago de Compostella (3)

Vervolg Notities uit mijn schetsboek voor tentoonstelling Santiago de Compostella

Een pelgrimage als oefening in perspectiefwisseling. Een (gebouw als) labyrinth kan als middel om een geestelijke pelgrimage te ondergaan dienst doen. Een pelgrimage is een initiatie, een ‘Rites de passage’. Tijdens de tocht bevind men zich in een overgangsfase. Er wordt d.m.v. een beproeving /inspanning afscheid genomen van het oude leven en het nieuwe leven staat voor de deur. Er is ruimte voor toevallige ontmoetingen die beklijven maar ‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’, is ook van toepassing.

De wijze waarop de pelgimage wordt afgelegd is heel persoonlijk; Er zijn lineaire wegen te bewandelen en er zijn de dwaalwegen vol vreemde ontmoetingen en mogelijkheid van perspectiefwisseling, maar iedereen begint eraan als een mens en eindigt als pelgrim. De bedoeling is te transformeren van een mens naar : Een mens dat in staat is om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld en zichzelf te kijken.

Middeleeuwen + perspectief

In middeleeuwse tekeningen is nog geen centraal perspectief. Het oog mag dwalen. Van achtergrond naar voorgrond en weer terug. Bij het bekijken van een middeleeuwse voorstelling maak je een wandeling, je bevind je in een passage en wisselt constant van perspectief. Middeleeuws handschrift. Centraal perspectief ontbreekt waardoor het oog over de voorstelling kan dwalen

Cezanne + perspectief

In de schilderijen van Cezanne is ook het centraal perspectief afwezig. Voortdurende overgangen tussen voor en achtergrond, oppervlakte en diepte.

Alexander Calder + perspectief

Het spel met constante verschuiving in voor en achtergrond zie ik in de mobiles van Alexander Calder optreden. Een mobile heeft geen vaste verschijningsvorm. Het oog kan dwalen. De geest ook. De objecten die gezamenlijk de mobile vormen zijn met elkaar in evenwicht. Allemaal even gewichtig, allemaal voorgrond en achtergrond. Alles wat je aan een mobile ziet is ‘de tussentijd’. De passage, het doorgangsgebied.

Onderweg naar Santiago de Compostella (2)

Uitnodiging voor het maken van een kunstwerk voor de Tentoonstelling ‘Onderweg naar Santiago de Compostella’ in museum Catharijneconvent Utrecht oktober 2011

De tentoonstelling wordt opgezet als een pelgrimstocht. Ik ben op het moment bezig om te beschrijven wat er zo interessant is aan ‘dwaaltochten’ en welke kunstenaars mij daarin zijn voorgegaan. Van de surrealist Andre Breton tot de landschapskunstenaar Smithson. Het heeft allemaal te maken met mijn kijk op de pelgrimsroute naar Santiago. Ik denk dat deze het meest interessant is als je ‘het dwalen’ toelaat. Bewust dwalen is zoiets als perspectiefwisselingen inlassen.Dat is dus de andere kant van recht op het doel afgaan.

Is het mogelijkheid om met een beeld/een ruimtelijk object ‘perspectiefwisseling’ te laten zien ? Is perspectiefwisseling te verbeelden? Dat is de vraag die ik mijzelf voorleg.

Een bezoek aan de bibliotheek van het Nederlandse genootschap van St. Jacob te Utrecht heeft mij o.a.de volgende prachtige plaatjes van Pelgrims opgeleverd.

Onderweg naar Santiago de Compostella (1)

Tentoonstelling in museum Catharijneconvent Utrecht

Gastconservator van museum het Catharijneconvent te Utrecht, Daniëlle Lokin, heeft mij uitgenodigd om werk te maken voor de tentoonstelling ‘Onderweg naar Santiago de Compostella’(14 oktober 2011 – 26 februari 2012).
Het wordt een cultuurhistorische tentoonstelling met aandacht voor zowel de fysieke als de geestelijke route. De rode draad wordt gevormd een aantal prachtig geïllustreerde 15e eeuwse edities van het handschrift ‘Pelerinage de la vie humaine’.
Het is helemaal een onderwerp naar mijn hart. Ik voel me zeer vereerd en geïnspireerd.

Informatie kunstwerken

Blijf op de hoogte!

Ontvang alle nieuwe berichten op deze website per e-mail! Vul hier uw e-mail adres in: